Psikolojik Testler

Merkezimizde Uygulanan Psikolojik Testler

Çocuk, ergen ve yetişkinlerde kullanılan psikolojik ölçme ve değerlendirme gereçlerini, klinik değerlendirme, tanıya yardımcı olmak ve psikoterapi hedeflerini belirleme amacıyla destekleyici olarak uyguluyoruz.  Bu testler çocuklarda gelişim, özbenlik, dikkat, algı, zeka, hafıza ve okula hazır olma vb., yetişkin ve ergenlerde de benzer şekilde kişilik, ilişki, dikkat, algı, zeka ve hafıza özelliklerinin farklı biçim ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir.  Ölçme ve değerlendirmede kullanılan gereçler, objektif ve  projektif (yansıtmacı) olarak ayrılmaktadır.

  1. OBJEKTİF TESTLER

GELİŞİM TESTLERİ

Denver II Gelişim Envanteri:
Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme. Kişisel-Sosyal , İnce Motor, Kaba Motor ve Dil Gelişimi.
Kimlere: 0-6 yaş

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Ölçtügü Nitelik: Çocugun gelişimsel düzeyini belirler. Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakim alanlarında gelişimini ölçer.
Kimlere: 0-6 yaş

Portage Gelişim Envanteri
Ölçtüğü Nitelik: Çocuğun gelişimsel düzeyini belirler. Bebek uyarımı, bilişsel, dil, sosyal, fiziksel ve özbakım becerilerini ölçer.
Kimlere: 0-6 yaş

ZEKA, DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

Moxo Dikkat Testi

Kişinin; dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite performanslarını ölçen, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Moxo Çocuk Testi; özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanan, uzmanlar için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısına ve danışan gözlem süreçlerin yardımcı bir araç görevi görmektedir. Moxo Çocuk Testi, yaş ile uyumlu çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren 15 dakika süren bir testtir.

Moxo Genç & Yetişkin Testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan , uzmanların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde kişinin dikkat profilinin değerlendirilmesine yardımcı olan ve bireyin performansını geliştirilmesine fırsat sağlayan bir araçtır. Moxo Genç & Yetişkin Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modelleyen ve uygun uyaran ve çeldiriciler içeren 18 dakika süren bir testtir.

Wisc-4 Çocuklar için Zeka Ölçeği
Ölçtüğü Nitelik: Toplam 15 alt test uygulanır. Zeka düzeyi, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi durumlarad tanıya yardımcıdır. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, genel bilgi, ögrenme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi vericidir.

Kimlere: 6 -17 yaş arası çocuklara uygulanır.

WISC-R: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
Ölçtügü Nitelik: Zeka. Ögrenme güçlüğü, mental retardasyon ve dikkat eksikliğini saptamaya yardımcı. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, ögrenme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi verici.
Kimlere: 6 - 16,5 yaş

Benton Görsel Bellek Testi - Göstermeli ve Çizimli olarak ikiye ayrılır.
Ölçtügü Nitelik: Görsel Bellek, Dikkat, Görsel Motor Koordinasyon
Kimlere: 8 yaş üstü herkese.

Porteus Labirentleri Testi
Ölçtügü Nitelik: Zihinsel düzey, görsel algılama, gündelik hayatta rastlanılan engellerden kendini koruma, gündelik yaşamdaki davranışlar, somut durumlarda temkinli davranarak ileriyi görme.
Kimlere: 5,5  - 16 yaş.

Cattel Zeka Testi - Çocuk ve yetişkin formu bulunmaktadır.
Ölçtügü Nitelik: Zeka
Kimlere: 7 - 14 yaş
Kimlere:  Yetişkinlere (Üniversite Ögrencisi ve ya Mezunu Kişilere) ve çocuklara

Raven Prograsif Matrisler Testi
Ölçtügü Nitelik:Zeka, Dikkat
Kimlere: 6-16 yaş

Bender - Gestalt Görsel Algı ve Motor Beceri Testi
Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme, Görsel-Motor beceriler,Zihinsel gelişim, organik beyin hasarı
Kimlere: 5-11 yaş

Frostig Gelişimsel Test - Görsel Algı Testi
Ölçtügü Nitelik: Ögrenme Güçlüğü, Görsel algılama, görsel hareketi koordinasyon, şekil zemin ilişkisi kurabilme, mekanda pozisyonlama.
Kimlere: 3-8 yaş

Alexander Pratik Yetenek Testi
Ölçtügü  Nitelik:   Zeka
Kimlere: 7-19 yaş

OKUL OLGUNLUĞU

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Ölçtügü Nitelik: Okula Hazır olup olmama. Okuma  yazma olgunluğu, sayı olgunluğu. Dil becerileri, görsel-işitsel algılama,  ince motor beceri, sayı bilgisi, talimatı izleme vb..
Kimlere: 5,5 - 6 yaş

ALICI DİL BECERİSİ

Peabody Resim Kelime Testi
Ölçtügü Nitelik: Alıcı dil yaşi, dil becerileri
Kimlere: 3-17 yaş

KİŞİLİK TESTLERİ

MMPI: Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı bir kişilik testi. Özellikle Şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, Somatoform Bozukluk, Öfkenin dışa vurumunu ayırt etmek.
Kimlere: 13 yaş üstü herkese

Piers Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçegi
Ölçtügü Nitelik: Çocuklarin kendine yönelik düşünce, duygu ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bireyin başkalarının kendisiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini  kendi algılamalarıyla bütünleştirdiği özü, kendiliği hakkında bilgi verir. Özgüven konusunda da bilgi verir.
Kimlere: 9-16 yaş

    2. PROJEKTİF (YANSITMACI) TESTLER

Rorschach Testi
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanıya yardımcı. Düşünce süreçleri, psikotik durumların ayırd edilmesi, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk vb.
Kimlere: 5 yaş üstü herkese

T.A.T. (Thematic Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanı koymaya yardımcı. Bireysel yapısı, problemleri, çatismalari, defansları, afektler, tasarımlar, duygulanımlar hakkında bilgi verir. Nesne ilişkileri, nesne kaybı ve nesnel gerçeklikle ilgili bilgi verir.
Kimlere: 9 yaş ve üstü bireylere

C.A.T. (Children’s Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Çocugun kendisi için önemli figürler ve dürtülerle ilişkilerini anlama. Temel ihtiyaçların karşilanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları, çocugun kendine ve dışa yönelik saldırganlığı, korkularını ve ailenin bunları ele alış biçimlerini anlamada yardımcı.
Kimlere: 3-10 yaş

Lousia-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Ölçtügü Nitelik:Çocugu tanımaya yardımcı ve hikayede varolan kompleksleri. Anne-babay bağlılık, kardeş kıskançlığı, saldırganlık, suçluluk, kendini cezalandırma,korkular, istekleri anlamak.
Kimlere: 3-11 yaş

Koppitz İnsan Çizimi Testi
Ölçtügü Nitelik: Bilişsel düzey, gelişimsel düzey, duygusal sorunlar.
Kimlere: 5 - 13 yaş.

Son Yazılar
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (ÇOGEL)
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (ÇOGEL)
Travma ve EMDR
Travma ve EMDR
Psikoterapi Nedir ?
Psikoterapi Nedir ?
Öğrenme Güçlüğü Tedavisi
Öğrenme Güçlüğü Tedavisi
Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Online Terapi, Online EMDR Terapisi
Online Terapi, Online EMDR Terapisi
Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Alanında uzman ekibimizle Habitat Psikoloji çatısı altında tanışın. Bizimle iletişime geçin.

Şimdi Arayın

WhatsApp'dan Yazın