Online Terapi, Online EMDR Terapisi

Tüm dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte. mesafeler kısalmış ve bireysel ihtiyaçları karşılamanın görece pratik  yolları ortaya çıkmıştır. Ruh sağlığı, psikoterapi alanı da teknolojinin bu nimetlerini kullanır hale gelmiştir. Online yani internet tabanlı psikoterapi giderek sık kullanır hale gelmiştir. Online, internet aracılığıyla sürdürülen bu terapiler yüz yüze terapi yapmak mümkün olmadığı zaman danışanların bu hizmeti almasına olanak sağlamaktadır. Online terapilerin yapılıyor olması danışanın farklı ülkede, farklı şehirde dahi olsa kendi seçtiği terapistten terapi desteği almasını böylece,  yol, zaman gibi engellerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır.  Online terapi başvuracağınız terapistin uzmanlık alanına göre EMD-R, Kognitif Davranış Terapisi, Şema Terapi, Aile Terapisi gibi pek çok alanda verilebilir. Bu yazıda ağırlıklı olarak online EMD-R Terapi ele alınacaktır. EMD-R Terapi, kısaca  sistematik  göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme olarak k açıklanabilir. Kanıta dayalı, etkisi bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş iki terapi türünden birisidir (Bir diğer kanıta dayalı terapi kognitif davranış terapisidir).

ONLİNE EMDR Terapisinde Hangi Konular Çalışılmaktadır?

Yüz yüze terapide olduğu gibi online EMDR Terapide de travmalar (akut travma, travma sonrası stres bozukluğu), panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları, sosyal kaygı, fobiler, kayıp, yas, depresyon  , duygudurum bozuklukları, ilişki, bağlanma sorunları, sınav kaygısı, ergenlik dönemi sorunları, çift ilişkisi vb. pek çok konu çalışılabilmektedir.

Online EMDR Terapisi Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Yüz yüze görüşmenin uygun ve ya mümkün olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Yüz yüze terapi yapmak için koşullar elverişliyse o zaman ilk seçenek yüz yüze terapi olmalıdır. Yapılan araştırmalarda online seanslar ile yüz yüze yapılan EMD-R terapilerinin etkinliği bakımından  bilinen belirgin bir bilimsel  farklılık yoktur. Aşağıdaki koşullar söz konusuysa online terapi tercih edilmektedir.

  • Günümüzdeki gibi bir salgın ve ya pandemi durumu (Örneğin covit 19).
  • Danışanın yurt dışına ve ya şehir dışına taşınması ve terapisine kendi terapistiyle devam etmek istemesi.
  • Yurt dışında yaşayan bir danışanın ana dilinde terapi görmek  istemesi.
  • Terapistin farklı bir şehir ve ya ülkeye taşınması.
  • Kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi düşük  bireylerin evden çıkmaması gereken durumlarda.
  • Sokağa çıkma yasağı ve ya kısıtlaması olan durumlarda.
  • Fiziksel ve ya farklı engeli olan bireylerin evden çıkması mümkün olmadığında.

Online terapi esnasında gizlilik ve güvenlik

Psikoterapist tıpkı yüz yüze görüşmede olduğu gibi online terapide de danışanın gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. Ortamı danışan için güvenli hale getirecek bilgilendirmeyi yaparak, uygun koşullar sağlar. Terapi seansı esnasında danışan da terapist de görüşme yaptıkları odada yalnız olurlar. Danışan gizli ve özel konuları anlatmak istediğinde kendi sesinin başkaları tarafından duyulmayacağı şekilde kendini konumlandırır (odasının kapısını kapatmak, uygun yerde görüşmek, kulaklık kullanmak gibi).  Tıpkı yüz yüze terapide olduğu gibi seansta konuşulan her şey danışanla terapist arasında kalmaktadır. Sadece danışanın kendine ve ya başkalarına yönelik zarar verici düşünceleri , eylem planları, riskli davranışları  varsa, terapist danışanı da bilgilendirerek gerekli önlemleri alır. Burada amaç ne olursa olsun danışanın güvenliğini sağlamaktır. Online Terapide seanslar  asla kaydedilmez (böyle bir durum gerekirse terapistinizin sizden sözel ve yazılı olarak izin alması gerekmektedir). Aynı şekilde danışanın da seansları kaydetmemesi böyle bir ihtiyacı varsa terapistini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Danışanlar online terapi almak istediği terapisti araştırmalı terapistinin ruh sağlığıyla ilgili (psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmalık vb.)en az lisans düzeyinde bir eğitimi olduğundan  emin olmalıdır. Bunun yanında terapistin gerekli eğitimleri, süpervizyonları tamamladığını, çalıştığı alanla ilgili akredite bir terapist olup olmadığını araştırmalı, gerekirse terapistinden bununla ilgili belgeleri istemelidir.

Görüşmelerde gizlilik ve güvenliği sağlamak amacıyla uygun standartlara sahip video konferans uygulamaları tercih edilir (skype,zoom vb.)

Psikoterapist sizinle görüşme yaptıktan sonra, online terapinin sizin için  uygun olup olmadığıyla ilgili bilgiyi size verecektir. Bazı durumlarda  size yüz yüze terapi ve ya tıbbi konsültasyon önerebilir. Terapistiniz sizden bazı ölçekleri, formları doldurmanızı ve yollamanız isteyebilir. Bunlarla ilgili size geri bildirim verip, bunların terapide sizin faydanız amacıyla kullanımı esastır. Bazen terapistiniz seans aralarında size bazı çalışmalar önerebilir, bir şeyleri düşünmek, yazmak, yapmak gibi, bu çalışmaların olup olmayacağı ve ya ne şekilde planlanacağı danışan ve terapist arasında yapılan konuşmada şekillendirilir.

Terapideki  görüşme sıklığı, randevular, terapi süresi, ücretlendirme…

Tıpkı yüz yüze terapide olduğu gibi online terapide de terapist ve danışan uygun bir gün ve saat için randevu oluştururlar. Görüşme sıklığı danışanın ihtiyacına ve terapistin klinik değerlendirmesine göre şekillendirilir. Genellikle haftada bir seans yapılmaktadır ancak bazen haftada iki ve ya iki haftada bir şeklinde de görüşmeler planlanabilmektedir. Seansla ortalama 50 dakika civarındadır (Bazı EMDR seanslarında daha uzun süreli çalışmalar yapılabilmektedir.) Seans ücretleri Terapistin belirlediği yüz yüze görüşme ücretiyle aynıdır.

Online  EMDR nasıl uygulanmaktadır?

Öncelikle terapistiniz sizden başvuru sebebiniz olan sorunu detaylıca anlatmanızı ister. Bazı sorularla: Ne kadar zamandır bu sorunu yaşadığınız, ilk olarak nerede yaşadığınız, bu sorunla nasıl başa çıktığınız vb. soruları sorarak yaşadığınız sıkıntıyı anlamaya çalışır. EMDR çalışması için sizi rahatsız eden sorunla ilgili,  birlikte terapi planlaması yapılarak çalışılacak olayların, tetikleyici durumların vs. tespiti sağlanır böylece anı ağlarına ulaşılır. Terapist  sizi EMDR terapisine hazırlamak için güvenli yer, kaynak yükleme gibi bazı egzersizleri size yaptırır. Daha sonra çalışılacak anılarla ilgili EMDR Protokolüne geçilerek bilateral (beyne çift taraflı uyarım verilerek) anıları duyarsızlaştırma ve yeniden işlemlemeye geçilir.

Çift yönlü uyarım online olarak nasıl uygulanır?

Online EMDR uygulamasında da yüz yüze EMDR uygulamasında olduğu gibi, göz hareketleri, ses veya dokunsal uyaranlar kullanılabilmektedir. Göz hareketleri için terapist eliyle yaptığı uyarımı danışanın ekrandan takip etmesini isteyebilir, bazı uygulamaları bilgisayarına indirerek bunların takibi sağlanır veya bilgisayar ekranının her iki yanına konulan nesnelerin takibi sağlanabilir. Burada seans odasında olduğu gibi terapist, dur, başla gibi komutlarla ve gerekli yerlerde sözel müdahale ederek süreci yönetir. Ses uyarımı için telefon ve ya bilgisayara indirilebilen bazı uygulamalar kullanabilir. Dokunsal olarak ise yine terapistin yönetiminde kelebek kucaklaması denilen yöntem ve ya danışanın sağ-sol dizlerine sıralı çift yönlü uyarım vermesini sağlayan bir yöntem kullanılabilir. Bunlardan danışana en uygun olan yöntem seçilir bazen de birkaç yöntem bir arada kullanılabilir.

Yüz yüze terapi yapmak uygun  olmadığında online terapiler,  gerekli eğitimi almış deneyimli  bir terapistle danışan için verimli ve faydalı olacak şekilde uygulanmaktadır. Yüz yüze terapi seansı mümkün değilse  ruh sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarınızı ertelemeden, online terapiyle yaşanılan sorunlarla başa çıkmak mümkün.

Aygün Tuçe Ataş, Uzman Klinik Psikolog

Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Alanında uzman ekibimizle Habitat Psikoloji çatısı altında tanışın. Bizimle iletişime geçin.

Şimdi Arayın

WhatsApp'dan Yazın