Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Öğrenme güçlüğü tedavisi için erken tanı büyük önem taşımaktadır.  Çocuğun hangi tür öğrenme güçlüğü olduğunun  doğruşekilde tespit edilmesi de öğrenme güçlüğü tedavisi açısından önemlidir.   Ailenin çocuğun yaşadığı sorunu kabullenmesi de tedavi  sürecini hızlandırır.

Öğrenme Güçlüğü Tedavisi:

1.      Psikoeğitsel tedavi, özel eğitim

2.      Psikoterapi

3.      Aile danışmanlığı

4.      Sosyal beceri eğitimi

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar geleneksel eğitim metotlarından fazla fayda sağlayamazlar, çoğunluğun öğrendiği şekilde öğrenemezler.Bunu bir öğrenme farklılığı olarak da ele alabiliriz. Psikoeğitseltedavide  çocuğun geride kalan beceri alanları çeşitli egzersizler, çalışmalar yapılarak desteklenir, geliştirilir. Örneğin işitsel algılaması ve belleği zayıf bir çocuğun işitsel algısını, belleğini güçlendiren egzersizler yapılır.

Öğrenme güçlüğü tedavisinde yapılan en büyük yanlış çocuğun güçlü yanlarının ihmal edilmesidir. Oysa ki öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun güçlü olan becerileri onun gerek akademik hayatta gerek ilerideki meslek hayatında fark yaratmasını sağlayacaktır.  Çocuğun güçlü becerilerini geliştirmeye devam etmek ve bu becerileri zayıf olan becerilerini desteklemek için nasıl kullanacağını öğretmek oldukça önemlidir.

Öğrenme güçlüğü tedavisi sırasında çocuk için en iyi öğrenme yöntemi seçilmelidir. Unutulmamalıdır ki her çocuk farklı bir yöntemle öğrenir. Çocuğa verilecek eğitimin türüonun  yaşadığı öğrenme güçlüğüne göre değişir. Önemli olan çocuğa özgü olan öğrenme yöntemini keşfetmek ve o öğrenme yöntemiyle, zorlandığı şeyleri ona öğretmeye çalışmaktır.

Psikoeğitsel tedavide kısaca;

·         Geride olan becerilerin desteklenmesi, geliştirilmesi.

·         Zayıf olan beceri alanlarının, güçlü olan becerileri ile nasıl desteklenebileceğinin öğretilmesi.

·         Güçlü olan becerilerini kullanabileceği düşünme ve öğrenme stratejilerinin öğretilmesi.

Öğrenme güçlüğüne  eşlik eden uyum ve davranış sorunları, duygusal sorunlar, kaygı problemleri, özgüven eksikliği vb. sorunlar  varsa bunlarla ilgili olarak psikoterapi  desteği alması gerekir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğa sahip olmak aile için de bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir.  Bu süreçte ailenin çocuğa uygun şekilde yaklaşması, doğru tutumları sergileyebilmesi için aile danışmanlığı  alması fayda sağlamaktadır.

Sosyal beceri eğitimi, çocuğun okul ortamında, akran ilişkilerinde, ev ortamında kısaca girdiği tüm  sosyal ortamlarda iletişim becerilerinin güçlenmesi, gruba uygun davranışları sergilemesi, kurallara uygun davranması, plan yapma vb. becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanır.

Öğrenme güçlüğü tedavi edilmezse;

·         Okul başarısında düşme,

·         Kendine güvensizlik,

·         Okuldan kopma,

·         Üzüntü, hayal kırıklığı, öfke,

·         Sosyal ilişkilerde bozulma,

·         Davranış sorunları,   ortaya çıkabilir.

Öğrenme güçlüğünü tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak doğru psikoeğitsel yaklaşımların ve gerekli diğer desteklerin sağlanması durumunda öğrenme güçlüğünün çocuğun hayatındaki  etkilerini minumuma  indirgemek mümkündür. 

Aygün Tuçe Ataş, Uzman Klinik Psikolog

Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Alanında uzman ekibimizle Habitat Psikoloji çatısı altında tanışın. Bizimle iletişime geçin.

Şimdi Arayın

WhatsApp'dan Yazın