Aygün Tuçe Ataş

Aygün Tuçe Ataş

Uzman Klinik Psikolog

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini edinerek uzmanlık ünvanı almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi alanındaki çalışmalarını Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi ve EMDR (Sistematik Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) üzerine yoğunlaştırmıştır. Kognitif davranış terapisi çalışmaları Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından sertifikalandırılmış ve diplomat statüsünde akademiye kabul edilmiştir. EMDR Avrupa tarafından akredite EMDR terapistidir. Kendisine 2014 yılında EFPA (Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu) tarafından Europsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu) belgesi verilmiştir. Üç sene süren Aile Terapisi eğitimlerini tamamlayarak Satir Institute of the Pacific onaylı Aile Terapisti ünvanına sahip olmuştur. Bunun yanı sıra Şema Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra birçok eğitim ve sağlık kurumunda seminerler düzenlemiş ve üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde dersler vermiştir.

Habitat Psikoloji Merkezi‘ni kurmuş ve çalışmalarını burada sürdürmektedir. Bir meslektaşıyla birlikte geliştirdiği eğitsel terapi programı olan SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) ile ilgili çocuklara ve ruh sağlığı uzmanlarına eğitimler vermeye ve araştırmalar yapmaya devam etmektedir.

Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri ve SOBECE uygulama kitaplarının yazarlarındandır. Evlidir ve iki çocuk annesidir.

Klinik çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, sosyal kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, kızgınlık-öfke, bağlanma sorunları, zihinsel-gelişimsel-ruhsal değerlendirme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü,  okula uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları olarak sıralanabilir.

Habitat Psikoloji’yi kurmadan önce özel bir psikiyatri merkezinde yetişkinlere ve gençlere yönelik ağırlıklı olarak kognitif davranış terapisi yönelimli çalışmıştır. Ayrıca çocuk ve ailelerle, oyun terapisi ve aile terapisi yönelimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan çeşitli rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel-zihinsel gerilik vb. sorunları yaşayan çocuklarla değerlendirme ve terapi çalışmalarını yürütürken, eş zamanlı olarak ebeveynleriyle de sıklıkla görülen depresyon ve kaygı bozukluklarına yönelik terapi çalışmaları kapsamında aile danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Türk Psikologlar Derneği’nde tarafından verilen WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV), Denver II Gelişim Envanteri, MMPI gibi test eğitimlerini alarak bu testleri sertifikalı olarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden ise toplam 3 yıl süren Rorschach ve T.A.T. (Thematic Aperception Test) eğitimlerini almıştır. Bunun dışında farklı uzmanlardan gelişimsel, zihinsel ve ruhsal değerlendirmeye yönelik birçok test eğitimine katılmıştır ve uzun süredir çalıştığı kurumlarda bu testleri uygulamıştır.

Türk Psikologlar Derneği asil üyesidir ve dört sene boyunca İstanbul şube yönetim kurulunda görev yapmıştır. ACT (Academy of Cognitive Therapy) diplomat üyesidir. EMDR Derneği ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği üyesidir.  

Uluslararası Terapi Sertifikasyonları:

Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından onaylı  Kognitif Terapisttir (2012)

EMDR Avrupa tarafından onaylı EMDR terapistidir (2020)

European Certificate in Psychology (EuroPsy) Avrupa Psikoloji Birliği Onaylı Klinik Psikolog (2014)

Satir Institute of The Pacific onaylı Aile Terapisti (2010)

Kitapları:

Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri; Aygün Tuçe Ataş, İlknur Efeçınar (Remzi Kitabevi, 2017,4.baskı)

SOBECE Uygulama Kitapları; Aygün Tuçe Ataş, İlknur Efeçınar (Say Yayınevi, 2019)

  1. İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
  2. Atılganlık Becerileri
  3. Duygulara Yönelik Beceriler
  4. Saldırgan Davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri
  5. Sorun Çözme ve Plan Yapma Becerileri
  6. Grupla Etkileşim ve İş Yürütme Becerileri

Kongrelerde Sunulan Çalışmalar ve Yayınlar :

İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Kontrol Odaklarının İncelenmesi ( Bildiri, VII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi,2001)

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun Geçerlik Çalışması: Dikkat mi, Öğrenme ve Kısa Süreli Bellek mi? ( Poster, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2002)

Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi SOBECE (III. Ulusal Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği  Kongresi,2013)

7-12 Yaş Arası Çocuklara Uygulanan SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Programı) Grup Çalışmasının Etkinlik Değerlendirmesi (25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015)

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi (PDR Dergisi, 2016)

SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Programı) Grup Çalışmasının Kontrol Gruplu Etkinlik Değerlendirmesi (29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi)

Son Yazılar
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (ÇOGEL)
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI (ÇOGEL)
Travma ve EMDR
Travma ve EMDR
Psikoterapi Nedir ?
Psikoterapi Nedir ?
Öğrenme Güçlüğü Tedavisi
Öğrenme Güçlüğü Tedavisi
Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Online Terapi, Online EMDR Terapisi
Online Terapi, Online EMDR Terapisi
Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Alanında uzman ekibimizle Habitat Psikoloji çatısı altında tanışın. Bizimle iletişime geçin.

Şimdi Arayın

WhatsApp'dan Yazın